Курс садржи три теме: Највећи музеји света, Велики уметници и Моја галерија