Ovaj kurs se bavi građenjem i upotrebom tzv.trpnog stanja, odnosno pasivnih rečeničnih konstrukcija u engleskom jeziku.