Обнављање и проширивање знања о распрострањености воде у природи