Курс има задатак да развије  способност критичког сагледавања књижевних текстова.На овом курсу биће вам омогућено да нека уврежена мишљења сагледате са друге стране и да се запитате да ли је све заиста тако како су нас учили.