Упознати се са појмом стајаћих вода те биљним и животињским светом у њима.