Упознавање са изворима топлоте,њиховим предностима и недостацима у свакодневном животу.