Почетни курс немачког језика, планирана обрада 3 теме: упознавање, основни бројеви и презент.