Укључивање  деце са :сметњама у емотивном и интелектуалном,развоју, деце из маргинализованих група,  у образовни систем.

-Подршка вршњака таквом  ученику,

-Сарадња са родитељима ученика,

-Укључивање у ваннаставне активности.

Наша искуства као и искуста наставника у суседним земљама, Хрватска, Босне и Херцеговине, Црне Горе...