Уколико сте члан актива за развојно планирање по својој жељи или нарађењу директора овај курс ће вам бити од велике користи како да урадите развојни план школе. План се не може преписати, мора се креирати и важан је зато што га у најновијем концепту екстерног вредновања рада школе сви екстерни евалуатори (просветни саветници) детаљно читају.