Курс обухвата основне елементе пријављивања за посао- писање биографије и писање пропратног писма. Curriculum Vitae