ПОМОЋУ ОВОГ КУРСА ПОКУШАЋЕМО ДА ПРОШИРИМО АКТИВНИ РЕЧНИК НАШИХ УЧЕНИКА.