Kurs obuhvata najosnovnije informacije o digitalnoj fotografiji i predstavlja na neki način ulaznicu u svet digitalne fotografije. Svima onima koji bi želeli da nešto novo nauče o fotografiji, da se podsete i obnove svoja znanja dobro će koristiti ovakav kurs.
Dobro došli i srećno!