Курс обрађује теме из основа информатике и рачунарства. Прати садржаје наставе информатике за основну школу. Намењен је ученицима и наставницима.