Циљ ове теме је да прикаже српску државу у доба Немањића(од12.-14.века),кроз њен развој,освајачке походе,теритотијалну распрострањеност и политичке прилике тога времена.