На овом курсу упознаћете се са Нацоналним парковима Србије, њиховим природним богатствима и културно-историјским споменицима.