Распрострањеност француског језика у свету. Упознавање са појмом франкофоније. Оснивање организације франкофоније и нјена улога у промовисању француског језика, француске културе у матичној Француској али и осталим земљама у којима се француски говори као матерњи или службени језик.