Покушај, да процес учења у образовним институцијама буде као слушање и меморисање, за свакога, најлепше песме.