Тема курса Савремена светска  књижевност намењен је ученицима  4.разреда средње школе и бави се одређењем самог термина, а потом прегледом  савремене светске  књижевности (европске,америчке и латиноамеричке), која је имала најзначајнији  утицај на развој и ток исте.