Poštovani polaznici, na ovom kursu upoznaćemo se sa temom "Obrazovni turizam u Srbiji" i sa načinima kako ga poboljšati.