Методика наставе математике у основној школи,је у суштини питање циља и начина диласка до тог циља.

Министарство је увело образовне стандарде којих се просветни радници треба да придржавају , када себи дефинишу циљ који треба да њихови ученици поседују на крају  основног образовања.

Начин остварења тог циља је препуштен сваком наставнику,и њиховој способности да се прилагоде времену и савременим методама остваре зацртане циљеве-стандарде.

Зато наставник у свом планирању наставе трба да искористи најпогодније методе, прилагођене одређеним групама ученика или појединцима у одељењу,зависно од индивидуалних особина сваког ученика у одељењу.

Избор методе остварења постављеног циља часа је доста сложен и изискује од наставника да зна са каквим ученицима ради на датом часу.Да прави сценарио часа у ком нема запостављања ниједног ученика.