Под ликовним техникама подразумевамо скупове: цртаћих,сликарских, графичких и вајарских материјала; различитих начина рада; средстава које се користе у процесу настанка ликовног дела.

Свака ликовна техника, материјал и прибор дају ликовном делу посебно обележје, које се не може постићи другим техникама.

У сликарске технике спадају: пастел, акварел, гваш, темпера, уље, витраж, мозаик, фреска, таписерије, колаж акрил.

У проширене медијуме спадају: колаж, деколаж, фротаж и асамблаж, који су веома погодни за стваралаштво.