Поштована децо,

           Овај курс ће Вам дати одговоре на следећа питања:

-Шта чини флору и фауну Србије?

-Које су најугроженије биљне и животињске врсте у Србији?

-Која су угрожена и заштићена подручја у Србији?

-Како заштитити и обновити животне заједнице у Србији? 

 

            Надам се да ће Вам овај курс бити од користи, да ћете стећи или проширити своја знања о флори и фауни Србије, као и да ће многе од Вас подстаћи да активно учествујете у очувању ретких и угрожених биљних и животињских врста.