ДРВО И СВОЈСТВА ДРВЕТА је део наставних садржаја припремљен према Индивидуалном образовном програму за ученика петог разреда из премета Техничко и информатичко образовање. Може се користити и у шестом разреду приликом обраде грађевинских материјала.