Овај курс је намењен ученицима како би надоградили стечена знања о ликовним техникама