Велико слово у правопису српског језика има велику примену у: називима установа, личних имена, географских назива, назива књига, публикација, почецима реченица ...

Неправилна употреба великог слова може довести до неразумевања или погрешног тумачења неке реченице.