Курс Дрво - 5/6 разред ИОП је креиран за ученика са којим се ради по Индивидуалном образовном програму, намењен наставној јединици у 5. разреду (дрво као материјал) и 6. разреду (дрво као грађевински материјал - обнављање)