У овом курсу биће разматране пословице у енглеском језику