У овом курсу ћемо се бавити визуелним језиком, елементима који чине ликовни језик и принципима помоћу којих се ти елементи комбинују. 

Као што језик има гласове, слова, речи, тако и ликовни језик има елементе од којих је сачињен - линију, боју, светлину... Али и начела помоћу којих се остварује језик, пупут граматике и синтаксе.