Стицање основних знања о рачунарском систему и програмирању.
Основна знања о оперативним системима и оспособљавање за рад у корисничким програмима. Основе програмирања и програмски језици.