Права детета на чија су се поштовање обавезале државе које су ратификовале Конвенцију, односе се апсолутно на свако дете. Према Конвенцији о правима детета: ``Дететом се сматра свако људско биће које није навршило 18 година, уколико се законом који се примењује на дете пунолетство не стиче раније``.