На овом курсу упознаћете се са начином рачунања површине и запремине геометријских тела:коцка,квадар,правилна четворострана призма,правилна тространа призма,правилна шестострана призма