Ово је курс за савладавање рада са табелама за ученике 6. разреда основне школе.

Теме које ће се у овом курсу обрадити су:

1. Табеле
2. Креирање табеле
3. Убацивање збира и сортирање
4. Мени табела
5. Својства табеле
6. Подешавање елемената у табели
7. Оквири и сенчење