Ако сваки ученик ради физичко васпитање, опредељује се за један од понуђених спортова сваке године, колико је његово учешће на такмичењима, почевши од школског па надаље? Сигурно има деце која нису осетила такмичарски дух и радост победе или тугу пораза.