Operativni zadaci:
-Usvajanje pravilnog izgovaranja glasova, glasovnih skupova, reči i rečenica;
-savladavanje tehnike čitanja i pisanja na ćiriličnom pismu;
-navikavanje na upotrebu književnog jezika u govoru i pisanju;
-formiranje navike za čitko, uredno i lepo pisanje;
-postupno uvođenje u doživljavanje i razumevanje književnih tekstova;
-osposobljavanje za usmeno i pismeno prepričavanje, pričanje i opisivanje.