Овај курс предвиђен је за упознавање ученика петог разреда основне школе са делом историје античке Грчке који се односи на провцат грчких полиса. Посебан акценат биће стављен на два најмоћнија полиса, Спарту и Атину. Како би материја која обухвата стари век, односно  време око 8  века пре нове ере била што разумљивија и пријемчљивија за разумевање и памћење, ова два полиса, тј Спарта и Атина  биће посебно обрађене, као и поједини сегменти који чине потпун историјски опис  одређеног времена:  друштвено и  политичко уређење, структура становништва, управљање полисом, законодавство, велике реформе, успоставлјање демократије као идеје и система који више никад у каснијој историји неће бити напуштан и коме ће се непрестано тежити.