Циљ и  задаци     Основна сврха изучавања наставног предмета Природа и друштво јесте да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне , физичке , социјалне и креативне способности , а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају, као и шире друштвене заједнице. Активним упознавањем природних и друштвених појава и процеса, подстиче се природна радозналост деце.

Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе као природно и друштвено окружење. Разијање еколошке свести и навика здравог живота