Универзална применљивост воде с једне стране и неодговорно понашање тим добром с друге, доводе до непрестаног смањивања залиха чисте воде. Загађење воде не познаје границе, тако да је сви морамо чувати и рационално користити, јер вода је ствар наше културе и нашег живота.

                                       „Онај ко влада нафтом, влада државама,

                                   Онај ко влада храном, влада људима,

                              Онај ко влада питком водом, влада животом.“