Овде ћемо научити када се употребљава имперфекат у француском језику.