Овде ћемо се упознати са појмом ћелије, њеним обликом и величином, као и са грађом и разликом између биљне и животињске ћелије.