Разни облици једначине праве

Права је један од основних геометријских појмова.

У аналитичкој геометрији права се представља линеарном једначином.

Испитивање праве се тада своди на испитивање те једначине.

Постоје разни облици једначине праве. Они ће овде бити разматрани. Такође, разматраћемо и међусобни положај правих.