Понављање градива 5.разреда основне школе.

Дељивост природних бројева, прости бројеви, најмањи заједнички садрћалац и највећи заједнички делилац.