Увежбавање модела »ЈА порука « као један од битних образаца активне ненасилне комуникације.»Ја« поруке су  начин комуникације помоћу којег отворено и јасно исказујемо своје опажање ситуације, својих осеђања и потребе у вези са том ситуацијом и саопштавамо како бисмо желели да се та ситуација  разреши а да наша потреба буде задовољена.