Општа светска и национална српска историја у периоду 1878 - 1945. 

Углавном је присутно градиво из основне школе.