Ovaj kurs je posvecen osposobljavanju ucenika za pravilno ibezbedno ucesce u saobracaju.

Bitno je da se ucenici upoznaju sa saobracajnim pravilima i propisima,kako bi mogli iste da primenjuju i da ih se pridrzavaju u datim situacijama.Akcenat se baca na aktivno ucesce ucenika u procesu usvajanja znanja.