Рад на разумевању прочитаног.

Значај разумевања прочитаног.