Scratch је програмски језик који служи да лако и једноставно креирамо своју интерактивну причу, анимације, па чак и игрице. Циљеви Scratch-а су да ученик сам савлада основно програмирање кроз решавање занимљивих садржаја и изради сопственог пројекта. Свака наредба се задаје привлачењем блокова из палете блокова у поље за унос скрипти. Постоје више група које служе за задавање различитих команди. Основне програмске структуре, обрађене у поглављу о алгоритму постоје и у Scratch-у.