Циљ овог курса је да упозна учеснике са основним принципима и концептима у изради рачунарских презентација без везивања за конкретну верзију програма, тако да ће већа пажња бити посвећена објашњењима неких општих начела, а мања конкретним командама (што се оставља самим учесницима да препознају у програму који користе).