У оквиру курса објашњена је разлика између појмова електричних и електронских машина као и аналогних и дигиталних сигнала (вредности). Детаљно је објашњен поступак дигитализације аналогног сигнала на примеру температурних варијација током дана. Једноставно је објашњено кодирање и предности овако добијених вредности у односу на традиционално представљање. На крају је наведена примена дигитализације и њена неопходност и значај у данашњем свету информационих технологија са посебним акцентом на функционисање саставних делова једног рачунарског система.