U okviru kursa E-škola Ljudskih prava i demokratije , polaznici će proučavati Ljudska prava kroz tri oblasti :

1.Uvod u proučavanje Ljudskih prava

2.Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava u domaćem i međunarodnom pravu

3.Zabrana diskriminacije i najčešće diskriminisane grupe