На овом курсу ћете се подсетити неких познатих чињеница о троугловима и четвороугловима, а онда проширити та правила на петоуглове, шестоуглове...